Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby středního ucha Akutní záněty středouší Otitis media acuta recidivans (OMR)

Definice: rozvinutý akutní středoušní zánět (paracentéza, spontánní perforace bubínku) 3x během 6 měsíců nebo 4x za rok

Průběh: možnost současně probíhající otitis media chronica secretorica (mezi recidivami akutních středoušních zánětů tympanometrie B, eventuelně převodní nedoslýchavost), nebo bez současné otitis media se sekretem (tympanometrie A a normoakuse).

Terapie: zavedení tlak vyrovnávajících trubiček zabrání dalším recidivám akutních středoušních zánětů u většiny pacientů. V případě neúspěchu je třeba provést zobrazovací vyšetření (CT, RTG) a následně sanační chirurgický výkon (antromastoidectomii). Antibiotickou profylaxi považujeme za možnost poslední volby po provedeném imunologickém vyšetření. OMR je jednou z indikací k očkování vakcínou Prevenar (S. pneumoniae).