Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Choroby středního ucha Chronické záněty středouší Otitis media chronica adheziva

Definice: přítomnost adhezí ve středoušní dutině jako důsledek změn při chronickém zánětu

Patogeneze:

  • Srůst retrahovaného bubínku se středoušními strukturami, obvykle v oblasti dlouhého raménka kovadlinky, promontoria nebo v epitympanu. Poškození cévního zásobení středoušních kůstek vede k jejich destrukci.
  • Tvorba vazivových pruhů působících fixaci kůstek ve středouší nejčastěji jako důsledek chronického zánětu, cizího tělesa či pooperačně.

Průběh: převodní porucha sluchu často se známkami snížené pohyblivosti řetězu kůstek, při přerušení řetězce kůstek nebo atrofickém bubínku naopak známky zvýšené pohyblivosti. Při vzniku retrakcí zvýšené riziko vzniku cholesteatomu.

Diagnostika:

  • Otoskopie: retrahovaný bubínek, retrakční kapsy nebo také prakticky normální otoskopický nález
  • Audiometrie: převodní porucha sluchu.
  • Tympanometrie: při fixaci kůstek křivka As nebo B, při přerušení řetězce křivka Ad.

Terapie: tympanotomie, tympanoplastika