Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Poznámky k anatomii a fyziologii slinných žláz Malé slinné žlázky

Umístněny ve sliznici dutiny ústní, hustota výskytu je různá, označují se podle lokalizace (např. gll. labiales, gll. buccales, gll. palatinae, gll. linguales posteriores et laterales). Najdeme je ve sliznici dutiny ústní, vnitřní ploše rtů, na patře, ve sliznici tváří, hltanu, jazyku, VDN, hrtanu. Produkují asi 5-8% celkového objemu slin, ale i v případě poškození nebo odstranění několika velkých slinných žláz jsou schopny zajistit dostatečnou vlhkost sliznic. Malé slinné žlázky jsou většinou mucinozní, serozní jsou jen Ebnerovy žlázky kolem listových a hrazených papil jazyka.