Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Odontogenní komplikace v ORL

Komplikace infekční

Odontogenní infekce se mohou šířit mimo oblast gingivy a čelistí do okolních struktur. Z dolní čelisti především na tvář, jazyk, spodinu ústní a zevní krk. Z horní čelisti obvykle na tvář a do čelistní dutiny. V měkkých tkáních se vytváří flegmóny či abscesy. Zánětlivé procesy se mohou i z těchto lokalit dále šířit například do očnice, nitrolebí či mediastina.

Komplikace neinfekční

Při extrakci nebo uvolnění zubu může dojít k aspiraci či polknutí zubu nebo části chirurgických nástrojů ev. zubní protézy.