Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Hltan Waldeyerův okruh

Je tvořen lymfatickou tkání v oblasti pharyngu a laryngu:

tonsilla pharyngea - v klenbě nosohltanu

tonsilly tubariae (Gerlachi) – ve fossa Rosenmulleri

tonsilly palatinae – mezi patrovými oblouky, od svaloviny hltanu jsou odděleny vazivovým pouzdrem

tonsilla lingualis – na kořeni jazyka

lymfatická tkáň ve stěně pharyngu – na zadní a laterálních stěnách

lymfoepitelová tkáň Morganského ventrikulu laryngu

Tonzily Waldeyerova okruhu jsou založeny embryonálně, v dětství se zvětšují jako důsledek vyvíjející se imunity (zejména do 6 let věku). Mohou se zvětšovat rovněž vlivem opakovaných infektů. Lymfatická tkáň tonsill po pubertě involuje.