Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Poznámky k anatomii a fyziologii slinných žláz Glandula sublingualis

Nejmenší párová slinná žláza leží pod sliznicí dutiny ústní v plica sublingualis od frenulum linguae dorzálně, svým okrajem se dotýká předního okraje žlázy podčelistní. Je tvořena řadou žlázek, kdy ventrální skupina většinou ústí společným vývodem do vývodu submandibulární žlázy. Zadní skupina mívá samostatné vývody na plica sublingualis. Vegetativní inervace n. lingualis. Histologicky je přední část charakteru seromucinózního, zadní žlázky jsou mucinozní.