Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Dutina ústní Nervové zásobení

Jazyk

motoricky - n.hypoglossus

senzitivně – přední část n.lingualis, zadní část n.vagus

senzoricky – n. glossopharyngeus, n. lingualis (zadní 1/3), chorda tympani(přední 2/3).

Spodina dutiny ústní

motoricky - n.mandibularis

senzitivně – n. trigeminus

Svaly

motoricky - žvýkací svaly n. mandibularis, mimické svaly n. facialis

Slinné žlázy

parasympaticky - n. VII - chorda tympani - ggl. submandibulare(gl. submandibularis, gl. submentalis), n.IX - n. tympanicus - n. petrosus minor - ggl. oticum (gl. parotis)

sympaticky - plexus carotideus

Čelistní kloub

n. mandibularis, n. auriculotemporalis.