Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Dutina ústní Cévní zásobení

Tepenné

a. carotis externa – a. lingualis, a. sublingualis, a facialis

a. maxillaris – a pharyngica superior, a. palatina inferior

Žilní

Venozní odtok k v. facialis stejnojmennými žílami, k v. jugularis interna pterygoidalní pletení.

Klinicky významné je spojení přes plexus pterygoideus do sinus cavernosus.

Lymfatické

Odtok přes uzliny submentální, submandibulární, parotidální k řetězci uzlin podél v. jugularis interna.

Odtok mízy ze spodiny dutiny ústní a jazyka může být homolaterální i kontralaterální.