Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Dutina ústní a hltan Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu Poznámky k anatomii a fyziologii slinných žláz Glandula submandibularis

Je uložena v trigonum submandibulare ohraničena musculus digastricus, ligamentum stylomastoideum vzadu a nahoře mandibulou. Hlavní část žlázy leží kaudálně od musculus mylohyoideus, je krytá krční fascií. Její vývod duktus submandibularis Whartoni je asi 5-7 cm dlouhý, táhne se pod sliznicí spodiny dutiny ústní směrem ventrálně a ústí vedle frenulum linguae do caruncula sublingualis. V blízkosti žlázy probíhá ramus marginalis mandibulae n. facialis (mezi horním polem žlázy a čelistí), nervus lingualis a nervus hypoglosus, které je nutné šetřit při operaci na této žláze. Vegetativní inervace – n. lingualis. Histologicky žláza smíšená se serozními i mucinozními sekrečními buňkami.