Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Zobrazovací vyšetření

Klasické RTG snímky jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány vyšetřením CT. Nicméně například Stenversova projekce je vhodná pro vyšetření pacientů s kochleárním implantátem, protože kovové části implantátu mohou při CT vyšetření vytvářet artefakty, což může ztížit vyhodnocení snímku.

Pro detailní znázornění struktur spánkové kosti je nejvhodnější HRCT (high-resolution CT) v koronální a axiální projekci s řezy 1,0-1,5 mm provedené v kostním algoritmu.

Při vyšetření oblasti vnitřního zvukovodu a mostomozečkové oblasti je vhodné vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Ve srovnání s CT MR dosahuje lepšího rozlišení měkkých tkání a nezatěžuje pacienta radiací. Nevýhodou je dlouhá vyšetřovací doba s nutností celkové anestézie u malých dětí a nespolupracujících pacientů a také vyšší cena.