Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Subjektivní vyšetření sluchu Rozhovor s pacientem

Již v průběhu odběru anamnézy můžeme získat cenné informace z reakcí pacienta na naše dotazy:

  • nerozumí ani hlasité řeči s odezíráním
  • rozumí hlasité řeči s odezíráním
  • rozumí hlasité řeči bez odezírání
  • rozumí tiché řeči bez odezírání

Dále si můžeme všimnout vad výslovnosti (typicky u poruch sluchu ve vyšších frekvencích dochází k setření výslovnosti sykavek), změny melodie řeči (u těžších poruch sluchu), nebo natáčení hlavy pacienta (asymetrická porucha sluchu). Zejména u dětských pacientů nedoslýchavost způsobuje nejistotu a strach, protože nechápou situace udávající se v cizím okolí.