Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Subjektivní vyšetření sluchu Tónová audiometrie

Je vyšetřování slyšení čistých tónů. Je prováděna audiologickou sestrou nebo lékařem pomocí audiometru, přístroje obsahujícího generátor těchto tónů. Zvuk je veden buď vzdušnou cestou (sluchátkem, nebo reproduktorem), nebo kostní cestou (kostním vibrátorem přiloženým na procesus mastoideus)- viz RINNEho zkouška v kapitole Klasická zkouška sluchu a ladičkové zkoušky. Vyšetření provádíme v tiché místnosti, lépe v audiokomoře (speciálně odhlučněná místnost nebo box). Pacient reaguje na přítomnost prezentovaného tónu:

 • klasická tónová audiometrie - zmáčknutím tlačítka (školní děti až dospělí)
 • klasická tónová audiometrie u dětí - zvednutím ruky (cca předškolní děti)
 • tónová audiometrie hrou - stavěním věže s kostek, navlékání kroužků na tyč (děti 2-3 roky, často z reproduktoru, protože sluchátka mohou být vnímána dítětem příliš negativně)
 • behaviorální audiometrie - nespecifické reakce jako - mrknutí, přerušení činnosti, otočení za zvukem (věk 6-24 měsíců, kromě tónů mohou být podnětem i další zvuky, většinou z reproduktorů)
 • audiometrie se zrakovým posílením - na podkladě podmíněné reakce, kterou je třeba nejdříve vybudovat, se dítě otáčí za zvukem s předpokládanou odměnou - např.: panenka s blikajícíma očima (věk 6-24 měsíců, kromě tónů mohou být podnětem i další zvuky, většinou z reproduktorů)

Výsledkem je graf - tónový audiohram:

 • osa X znázorňuje kmitočty frekvence tónu v Hz (Herz) - 125,250,500,(750),1000,(1500),2000,(3000),4000,(6000),8000 - v závorce volitelné frekvence, tučně nejpodstatnější frekvence pro rozumění řeči
 • osa Y znázorňuje hodnoty intenzity prezentovaného tónu v dB (decibel)
 • jednotlivé body určují práh sluchu - vjem tónu na určité frekvenci vyvolaný nejnižší možnou intenzitou. Značen pro:
  • vzdušné vedení - kolečkem a křížkem (X a 0), mezi frekvencemi spojeny plnou čárou
  • kostní vedení - závorkami [ a ], mezi frekvencemi spojeny přerušovanou čárou

(Dále existují i další prahy, užívané ke speciálním audiologickým testům, nebo pro aplikaci sluchadel - práh nepříjemného poslechu, maximálně příjmená hladina poslechu, práh bolesti)