Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Vyšetření funkce Eustachovy tuby

Tympanometrie

Valsalvův manévr: vydechnutí proti uzavřenému nosnímu vchodu zvyšuje tlak v nosohltanu a vede k otevření ET a zvýšení tlaku ve středouší.

Politzerace: zvýšení tlaku v dutině nosní a nosohltanu pomocí balónku s olivkou zavedeného do nosní dírky při současném uzávěru druhostranné nosní dírky vede k otevření ET a zvýšení tlaku ve středouší. Pacient zároveň vyslovuje slabiky, při nichž dochází k velofaryngeálnímu uzávěru (kuku, káva). Otevření ET a průnik vzduchu do středoušní dutiny je doprovázeno šelestem, který lze zaregistrovat pomocí otofonu (hadička spojující ucho vyšetřované a ucho vyšetřujícího, nejprve jednoho a pak druhého). Pacient udává subjektivní změnu sluchu.

Katetrizace: pomocí kovových katetrů lze v lokální nebo celkové anestézii nasondovat nosohltanové ústí ET a provést pomocí balónku zvýšení tlaku ve středouší (podobně jako u politzerace). Vyšetření je jednostranné.

Toynbee test: polknutí při uzavřeném nosním vchodu a ústech vede nejdříve k pozitivnímu tlaku v nose a nosohltanu (1. fáze) s následujícím snížením tlaku (2. fáze). V 1. fázi pozitivního tlaku může vzduch proniknout do středouší se vznikem přetlaku a během či po 2. fázi vzniká ve středouší podtlak, nebo může přetrvávat přetlak z 1. fáze. Při poruše funkce ET nedojde k jejímu otevření a tlak ve středouší zůstává nezměněn. Při neporušeném bubínku může být test hodnocen pomocí tympanometrie před a po provedení testu. Pokud dojde ke snížení tlaku ve středouší po provedeném testu, je funkce ET pravděpodobně normální. Pokud nedojde ke snížení tlaku, neznačí to nutně poruchu funkce ET, je však třeba provést další testy.

Experimentální vyšetřovací techniky funkce ET: Pomocí RTG kontrastních látek lze vyšetřovat ochrannou a drenážní funkci ET. Při vyšetření se aplikuje RTG kontrastní materiál nosním průduchem do nosohltanu a sleduje se jeho retrográdní průnik do ET. Ochranná funkce ET je normální, pokud se radiologický materiál nedostane při polykání do kostěné části ET. Drenážní funkci lze vyšetřit instalací kontrastního materiálu do středoušní dutiny a sledováním jeho průniku do nosohltanu. Z dalších vyšetřovacích technik lze použít scintigrafii nebo mikroendoskopii. Sonotubometrie je použitelná ve výzkumu, není však dosud dostupná pro klinické využití.