Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vyšetřovací metody ucha Vyšetření vestibulárního systému Vyšetřování vestibulo-spinálních reflexů

Orientační neurologické vyšetření (vše z vyloučením zrakové fixace):

  • Hautant - předpažení horních končetin a sledování úchylky
  • Romberg - stoj (rozkročmo, snožno, přednožmo) a sledování tahu, či pádu
  • Chůze po rovné čáře
  • Unterberger-Fucuda - pochod na místě po cca 1 min, patologická úchylka od osy je více než 45st

Mozečkové funkce

  • Stíhání cíle - cílení ukazováků rukou na špičku nosu z předpažení
  • Vyšetření adiodochokinesy (synchronní obracení rukou)
  • Vyšetření pokrčení kolen při záklonu, nebo při postrčení pacienta

VEMP (vestibulární evokované myogenní potenciály) - stimulace saculu pomocí vysokých intenzit zvuku a registrace tonických odpovědí krčních svalů

Posturografie, stabilometrie, kraniokorpografie - vyšetření statického či dynamického udržování rovnováhy pomocí objektivních metod.