Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Schizofrenní poruchy (F20-F29)

Základním představitelem psychotické poruchy je schizofrenie, jedno z nejzávažnějších psychických onemocnění. V odborné terminologii je psychóza charakterizována bludy, halucinacemi a dezorganizovaným slovním projevem a chováním, v širším pojetí také poruchou vnímání reality. Tomuto do určité míry odpovídá představa laiků - postižený je přesvědčen o bizarnostech, slyší nebo vidí něco, co ostatní ne a jeho řeč a chování jsou divné a nepochopitelné.