Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Neurotické poruchy (F40-F48)

Z tradičního pohledu neurózy zahrnovaly skupinu poruch, pro které byla charakteristická především úzkost, vegetativní příznaky, pocity životní nespokojenosti, neštěstí a maladaptivní chování, jež však bylo zřídka natolik vážné, aby vyžadovalo akutní hospitalizaci.

V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 jsou zařazeny do společné kapitoly vzhledem k předpokládané souvislosti s psychologickými příčinami a s ohledem na svou historickou souvislost s pojmem neurózy.

Z deskriptivního hlediska označuje neuróza duševní poruchu, u níž je hlavním postižením duševní a/nebo tělesný příznak či skupina příznaků, které jsou pro jedince obtěžující, jsou vnímány jako nepřijatelné, přičemž hodnocení reality není v hrubých rysech narušeno, chování neporušuje základní sociální normy, porucha se může spontánně zlepšit či zhoršit a nepředstavuje pouze prostou reakci na specifický stresor. Neurotické příznaky prožívá občas naznačeně i zdravý člověk.

Symptomatologie neurotických poruch je velmi pestrá, klasifikace neurotických syndromů je konvencí, která se nezakládá na přesném rozpoznání příčin. K psychopatologii těchto poruch patří příznaky psychické: úzkost, strach, deprese, fobie, obsese, kompulze, depersonalizace, derealizace, amnézie, poruchy spánku, obavy z budoucnosti, nesoustředivost, podrážděnost, psychická slabost a tělesné: bolesti hlavy, dušnost, palpitace, tachykardie, bolesti na hrudi, závratě, pocit narušení stability, parestézie, návaly horka a chladu, pocení, kolapsy, třes, napětí svalstva, zvracení, průjmy, psychogenní bolesti, tělesná nevýkonnost, výpadky senzorických funkcí.

Poruchy, u kterých je dominujícím faktorem úzkost, jsou podle MKN-10 neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. Jsou heterogenní skupinou psychických poruch, u kterých bývá úzkost a její somatické koreláty dominantním fenoménem.