Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Projevy neurotických poruch u zubního lékaře

Obecně při úzkostných poruchách se projevy anxiety nevyhýbají ani oblasti ošetření chrupu. Můžeme se setkat s izolovanou fobií ze stomatologických zákroků, která někdy vede k tomu, že se nemocný léta vyhýbá zubnímu ošetření, takže postupně dochází k devastaci chrupu. Je zajímavé, že v závažných případech postiženému nevadí bolest při zubním kazu a jeho komplikacích, foetor ex ore ani neestetická úroveň jeho chrupu. Varianta obsedantně-kompulzivní poruchy, nutkavé čištění zubů, může vést až k obroušení skloviny.

Okruh somatoformních poruch se může týkat orofaciální oblasti, zvláště při dysmorfické poruše, kdy se může nemocný opakovaně dožadovat korekce chrupu a stomatochirurgických zákroků k „vylepšení vzhledu“. Tyto zákroky samozřejmě k úspěchu nevedou, i přes sebelépe provedený úkon pacient není spokojen, což je dáno povahou poruchy.

Léčba neurotických poruch byla popsána výše. Obtížné bývá tyto pacienty rozeznat a taktně je odkázat na jiného odborníka. Situace vyžaduje citlivý přístup, protože odkaz nespokojeného pacienta, soustavně se dožadujícího nápravy, k psychiatrovi, může vyústit v lepším případě v to, že se pacient urazí a vyhledá jiného lékaře, v horším ve stížnost, která je pak projednávána příslušnými orgány a způsobuje značný dyskomfort ošetřujícímu lékaři.

Lepší variantou je věnovat pozornost postojům a projevům pacienta před provedením složitějších a často i finančně náročných zákroků a v případě nejistoty jej raději odmítnout.