Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Diagnostika a diferenciální diagnostika

Do diagnostických postupů patří kompletní psychiatrická anamnéza, anamnéza tělesných nemocí, podrobné tělesné vyšetření a základní laboratorní vyšetření a EKG. Při psychiatrickém vyšetření se ptáme na typické situace, které vyvolávají úzkost, kdy, kde, jak, s kým se úzkostné projevy objevují, čeho se pacient nejvíce obává, jaké tělesné reakce se objevují , jak se při tom chová, jak reaguje na jiné lidi. Zajímají nás typická témata úzkostných myšlenek a strachů, čemu se pacient kvůli úzkostným příznakům vyhýbá, jaké jsou projevy anticipační úzkosti a v čem jej úzkostné stavy omezují v životě (pracovně,v rodinném životě, ve volném čase). Vyhýbavé chování může být hodnoceno v termínech omezení fungování.

Obraz úzkostné poruchy může připomínat celou řadu psychických a tělesných onemocnění. Situaci dále komplikuje fakt, že úzkostné poruchy mají výraznou komorbiditu téměř se všemi psychickými poruchami a mohou se také objevovat v komorbiditě se kteroukoli tělesnou chorobou, zejména pak s chronickými onemocněními. Řada lékařů se domnívá, že úzkost je přirozeným doprovodem tělesné poruchy. Tento postoj vede k tomu, že úzkostné poruchy nebývají u těchto pacientů adekvátně diagnostikovány. Přitom je známo, že komorbidita somatické a psychické poruchy vede k horší prognóze obou, pokud nejsou řádně léčeny.

Diferenciální diagnózu uvažujeme v následujících skupinách onemocnění:

Organické nemoci

Na možnost organické nemoci musíme myslet vždy. Úzkostnými příznaky se může již od počátečních stadií projevovat řada nemocí, jež byly zmíněny výše (viz tab. 8).

Tabulka 8: Somatické choroby spojené s úzkostnou symptomatologií

Kardiovaskulární systém        angina pectoris, arytmie, městnavá vada srdeční, hypovolémie, infarkt myokardu, chlopenní vady, stavy po kardiochirurgických operacích
Endokrinní systém           karcionid, hyperadrenalizmus, hyperkalcémie, tyreotoxikóza, feochromocytom, menopauza
Metabolické poruchy                 hyperkalémie, hypertermie, hypoglykémie, hyponatrémie, hypoxie, porfyrie, Wilsonova choroba
Neurologická onemocnění                   
Gastroduodenální vředová choroba  
Respirační systém astma, obstrukční choroba plicní, pneumotorax, edém plic, plicní embolizace, hyperventilační syndrom
Imunitní systém anafylaxe, systémový lupus erytematodes
Užívání psychoaktivních látek (intoxikace, abstinenční příznaky) anticholinergní léky, kofein, steroidy, sympatomimetika, psychoatimulancie, barbituráty, hypnotika, alkohol

Psychické poruchy

Příznaky úzkosti se mohou vyskytovat v prodromálních stadiích psychotických poruch, u depresivních poruch, při závislostech na návykových látkách, poruchách příjmu potravy a dalších skupinách neurotických poruch.