Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Posuzování neurotických poruch

Posuzování pracovní neschopnosti je individuální. Neschopenka by měla být využita především k léčbě, dlouhodobá nemocnému nesvědčí a doléčování neuróz by mělo probíhat za plného pracovního nasazení.

Tento obecný postup má však řadu výjimek v případech, kde se i přes léčbu lege artis nedaří zabránit chronicitě průběhu. Tito pacienti pak mohou mít přiznán za určitých kautel částečný či plný invalidní důchod. Rovněž těžké stupně obsedantně-kompulzivní poruchy zpravidla vedou k invalidizaci nemocného.