Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Výskyt, průběh, prognóza

Tyto otázky byly probrány u jednotlivých diagnostických kategorií. Obecně lze shrnout, že neurotické poruchy patří mezi nejčastější psychické poruchy v ordinaci somatických lékařů. Prognóza neurotického onemocnění quad sanationem je nejistá, neuróza je často chronickým onemocněním, zejména při neadekvátní terapii.