Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství Organické duševní poruchy včetně symptomatických (F00-09)

Organické duševní poruchy tvoří skupinu duševních poruch, u kterých známe příčinu – nemoc, úraz nebo jakékoliv poškození mozku vede k přechodnému nebo stálému narušení funkce mozku. Společné je narušení kognitivních (poznávacích) funkcí. U řady dalších psychických poruch se setkáváme s kognitivní dysfunkcí, avšak u této skupiny jde o základní příznak.

Nejčastějším a nejzávažnějším typem organické duševní poruchy je demence. U demence je v popředí časná a výrazná porucha paměti s postupným poklesem dalších kognitivních funkcí, dále postižení emocí s následným dopadem na chování nemocného včetně aktivit všedního dne. Tyto příznaky musí trvat minimálně 6 měsíců. Postupně dochází k trvalé změně osobnosti. Dále sem řadíme nespecifické organické mozkové syndromy (amnestický, delirium).