Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vrozené vývojové vady ucha Genetické poruchy sluchu X- dědičné postižení

Norrieho syndrom: SNHL, vrozená nebo progresivní slepota

Wildervanckův syndrom: SNHL nebo smíšená+fúze krčních obratlů (Klippel-Feil sy), paréza n VI.

Alportův syndrom: progresivní SNHL, postižení ledvin

Oto-palato-digital syndrom: ossikulární anomálie, hypertelorismus, rozštěp patra, malý nos, anomálie prstů

Turnerův syndrom (XO): SNHL nebo smíšená nedoslýchavost, gonadální dysgeneze, malá postava, krátký krk. Multifaktoriální postižení

Goldenharův syndrom: preaurikulární appendix, anomálie páteře, epibulbární dermoid, kolobom dolního víčka