Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vrozené vývojové vady ucha Fistula auris congenita

Při vývoji boltce mohou vznikat v jeho okolí píštěle a cysty. Nejčastěji nalézáme píštěl praeaurikulární se zevním ústím uloženým před tragem a vnitřním ústím na rozhraní chrupavčité a kostěnné části zevního zvukovodu. Nejčastější komplikací je zánět, který se projevuje výtokem sekretu ev. zduřením a zarudnutím v okolí píštěle.

Terapie: při zánětu antibiotika ev. incize při vzniku abscesu. Exstirpace fistuly v klidovém stadiu se šetřením n. VII.