Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vrozené vývojové vady ucha Genetické poruchy sluchu Autozomálně dominantní postižení

Waardenburgův syndrom: jedno nebo oboustranná SNHL (20% u typu I) a (50% u typu II).

  • Typ II (mutace MITF genu): pigmentové anomálie (bílé skvrny, heterochromia iridis, vitiligo).
  • Typ I (mutace PAX3 genu): viz typ II + navíc dystopia canthorum.

Sticklerův syndrom: malé čelisti často společně s rozštěpem patra (Pierre-Robin sy.), myopie, katarakta, hypermobilita a prodloužení kloubů, artritis v rané dospělosti, smíšená nebo SNHL (80%), mutace genu COL2A1 chromozom 12.

Branchio-oto-renální syndrom (Melnick-Fraser): ušní přívěsky, krční píštěle, ledvinové anomálie, nedoslýchavost různého typu.

Treacher-Collins syndrom: mikrotie a atrézie zvukovodu, SNHL a CHL, hypoplasie mandibuly, kolobom dolních víček, antimongoloidní postavení očí.

Nesyndromální poruchy sluchu: progresivní nedoslýchavost – různý věk vzniku, poškození vývoje vnitřního ucha, poruchy v různých frekvencích.