Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Ucho Vrozené vývojové vady ucha Genetické poruchy sluchu

Genetické poruchy sluchu mohou být vrozené nebo získané, převodní, senzorineurální (SNHL - sensorineural hearing loss) nebo smíšené, stabilní nebo fluktuující či progredující, jedno nebo oboustranné, symetrické nebo asymetrické, syndromální (více než 400 syndromů) nebo nesyndromální. Jsou charakterizovány audiologicky, věkem, progresí a typem dědičnosti (80% je autozomálně recesivní, 18% autosomálně dominantní, 2% jsou x nebo chromozomálně dědičné).

Diagnostika: CT, objektivní audiometrie