Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Specifické záněty hrtanu

Etiologie: mykobakterium tuberkulosis (TBC), treponema pallidum (syfilis), klebsiella ozenae (ozena), klebsiella rhinoscleromatis (sklerom)

Patogeneze: systémové onemocnění projevující se na sliznici hrtanu

Příznaky:

  • TBC probíhá formou miliární a infiltrativní s uzlíky a ulceracemi na sliznici. Chronická infiltrativní forma TBC probíhá pod obrazem monochorditidy, jako zduření a zarudnutí jedné hlasivky.
  • Syfilis hrtanu probíhá jako enantém, infiltráty až ulcerace.
  • Ostatní specifické záněty jsou vzácné.

Diagnostika: serologie, anamnéza, laryngoskopie

Terapie: základního onemocnění a podpůrná terapie

Komplikace: odvíjí se od stádia onemocnění