Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta

Zánět hrtanu se často vykytuje v kombinaci se zánětem horních nebo dolních dýchacích cest, ojediněle samostatně. Vyskytuje se i u dětských infekčních onemocnění: morbilli, rubeola, varicella, chřipka, scarlatina. Nejčastěji se laryngitídy vyskytují na podzim a v zimě (říjen, únor) u dětí ve věku 2- 7 let.

Klasifikace:

  • Nestenózující (Laryngitis catarhalis acuta)
  • Stenózující (Laryngitis acuta subglottica, Epiglottitis acuta, Laryngitis oedematosa, Laryngotracheobronchitis pseudomembranacea et crustosa)