Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta Laryngitis acuta subglottica

Definice: těžší a nebezpečnější forma akutní laryngitidy, postihující podslizniční vazivo subglotického prostoru hrtanu

Etiologie: virová (influenza, parainfluenza) s možnou bakteriální superinfekcí

Patogeneze: jedná se o zánět s podslizniční infiltrací. V subglotickém prostoru je řídké podslizniční pojivo, které lehce prosákne, vzniklý edém zužuje lumen hrtanu.

Příznaky:

Konstantní:

  • dyspnoe (ve spánku je vyřazené pomocné dechové svalstvo, ortostaticky edematozní sliznice ještě víc oteče)
  • štěkavý kašel
  • inspirační stridor
  • dysfonie

Nekonstantní:

  • zatahování pomocných dechových svalů (v oblasti jugula, epigastria a mezižebří)
  • cyanóza
  • horečka

Diagnostika: anamnéza, laryngoskopie (edematózní, zarudlá sliznice v podobě subglotických návalků)

Terapie:

  • První pomoc: studený zvlhčený vzduch, prieznitzův obklad na krk, vlažný čaj, posazení pacienta
  • Medikamentózní terapie: kortikoidy (Rectodelt supp.), inhalace adrenalinu, antihistamika, antitussika, expectorancia. Při bakteriální superinfekci antibiotika
  • Zajištění dýchacích cest: intubace event. tracheotomie

Komplikace: progrese zánětu doprovázená i denní dušností, zánět hlasivek, laryngotracheobronchitída.