Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta Laryngotracheobronchitis pseudomembranacea et crustosa

Definice: zánět hrtanu, trachey a bronchů při kterém se tvoří edém sliznice a pablány.

Etiologie: Vzniká po virovém zánětu (influenza, morbili) se superinfekcí bakteriální, nejčastěji stafylokoky.

Patogeneze: Obstrukce dýchacích cest vzniká ze zánětlivého edému sliznic, z tvorby exsudátu, který zasychá do krust a tvorby pablán, které obsahují fibrin, leukocyty, epitelie a mikroby. Při těžší formě zánět z hrtanu postupuje do trachey a bronchů. V průduškách může vzniknout úplná obstrukce s atelaktázou nebo ventilový uzávěr s emfyzémem. Stavy dušení až smrt dítěte je následek obstrukce dýchacích cest nebo celkové intoxikace organizmu bakteriálními toxiny.

Příznaky: dítě má dechové potíže, dusí se, je přítomný inspirační (obstrukce hrtanu) event. exspirační stridor (obstrukce v oblasti trachey a bronchů). Při vdechu dítě zatahuje epigastrium, jugulum, supraclavikulární prostor, interkostální tkáně event. celý hrudník. Dítě je bledé až cyanotické, neklidné, může mít dysfonii, má horečku.

Diagnostika: anamnéza, laryngoskopie (zarudlá, prosáklá sliznice s hustým hlenem event. s pablánami a krustami)

Terapie: je nutná hospitalizace, antibiotika, kortikoidy, antihistaminika, kardiotonika, kalcium, kyslík, zvlhčujeme vzduch, při zhoršení stavu je nutná intubace nebo tracheotomie a podle stavu dítěte se odstraňují při bronchoskopii pablány a krusty, odsává se hustý hlen.

Komplikace: intoxikace, sepse, bronchopneumonie