Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Diferenciální diagnostika dušnosti

Definice: Dyspnoe je těžké namáhavé dýchání způsobené zúžením dýchacích cest, doprovázené stridorem (zvukovým šelestem, který vzniká při průniku vzduchu zúženým lumen dýchacích cest).

Klasifikace:

 • Inspirační stridor: vzniká při zúžení hrtanu a trachey (po bifurkaci). Často se přidruží i dysfonie.
 • Exspirační stridor: vzniká při zúžení trachey a především bronchů (pod bifurkací). Hlas je jasný.
 • Inspirační a exspirační stridor: obstrukce dýchacích cest postupující z hrtanu do bronchů nebo naopak (laryngotracheobronchitída)
 • Faryngický stridor: vzniká při obstrukci nosu a hltanu (otok sliznice, adenoidní vegetace, polypy, hypertrofie krčních mandlí..)

Rozdělení stridoru napomáhá k určení přibližné lokalizace překážky. Může se měnit hlasitost, intenzita, např. při námaze. Stridor se může vyvíjet pomalu, může vzniknout náhle. Při nedostatečném okysličení těla se dech prohlubuje, zpomaluje a zapojuje se auxiliární svalstvo (mezižeberní svalstvo, nadklíčkové svalstvo, oblast jugula, břišní svalstvo). U kojenců se objevuje alární dýchání (pohyb nozder souběžně s dechem). Postupně se objevuje cyanóza, vyčerpání, sufokace, bezvědomí, srdeční arytmie.

Diferenciální diagnostika v dětském věku:

 • aspirace plodové vody
 • asfyktický syndrom (defektní proměna intrauterinního dýchání na postnatální formu)
 • vrozené vývojové vady dýchacích cest (atrézie choan, kongenitální nádory nosohltanu, laryngeální nebo paralaryngeální cysty, atrézie event. stenóza hrtanu a trachey, hypogeneze plic,...) polykacích cest (makroglossie, cysty z ductus thyreoglossus,...), anomálie srdce nebo velkých cév, vrozené tumory mediastina, diafragmatická hernie, vrozené vývojové vady CNS (hydrocefalus, bulbárné obrny), perinatálné poškození CNS (krvácení)
 • aspirovaná cizí tělesa
 • záněty hrtanu (laryngitida, epiglotitida, flegmóna hrtanu, absces hrtanu,...)
 • úrazy dýchacích cest
 • obrny hrtanových svalů (centrální poškození, poškození větev n. vagus, myopatie)
 • nádory hrtanu a DCD
 • choroby hltanu a dutiny ústní (abscesy, flegmóny, tumory, OSAS,...)

Terapie: zajištění dýchacích cest, resuscitace, intubace, bronchoskopie, tracheostomie.