Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Vrozené vývojové vady hrtanu a průdušnice

Včasná diagnostika vrozených vývojových vad je podmínkou včasného léčebného výkonu a často i záchrany lidského života. Vrozené vady diagnostikujeme na základě fonační ev. respirační dysfunkce. Důležité je provést laryngoskopii, RTG či CT vyšetření a pediatrické vyšetření.