Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Vrozené vývojové vady hrtanu a průdušnice Laryngokéla

Definice: je výchlipka sliznice hrtanu vyplněná vzduchem a hlenem. Lokalizovaná je ve ventriculus laryngis a lze rozlišit zevní a vnitřní.

Etiologie: vrozená vývojová vada, vyskytuje se vzácně.

Patogeneze: Zevní se vychlipuje navenek přes membrana thyreohyoidea a je palpačně hmatná na laterální stěně krku. Imponuje jako cysta, při Valsalvu – kašli a pláči dítěte se zvětšuje. Vnitřní výchlipka vzniká jako hernie ventriculus laryngis.

Příznaky: příznaky jsou u obou typů laryngokély stejné: chrapot, dysfagické potíže, někdy i dušnost. Při forsírovaném expíriu je patrné vyklenutí na laterální straně krku.

Diagnostika: laryngoskopie, RTG ev. CT (na snímku je patrná vzduchová náplň ev. kontrastní látka).

Terapie: chirurgická - resekce vaku laryngokély.

Komplikace: dechové a polykací potíže.

Dif. diagnostika: od cysty se liší tím, že cysta nemění svůj tvar.