Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Vrozené vývojové vady hrtanu a průdušnice Stridor laryngis congenitus

Definice: přechodná forma stridoru u dětí, způsobená laryngomalácií

Etiologie: vrozená vývojová vada, způsobena hypoplazií vaziva hrtanu kojence a měkké chrupavky epiglottis (laryngomalácie) .

Patogeneze: V inspíriu jsou supraglotické struktury nasávány do nitra hrtanu a vzniká výrazný inspirační stridor, exspirium je klidné, hlas je jasný. Proudem vdechovaného vzduchu se překlápí epiglotis přes hrtanový vchod. Tímto mechanismem se zužuje nitro hrtanu a vzduch který proniká přes vytvořenou štěrbinu způsobuje inspirační stridor.

Příznaky: inspirační stridor, při pláči a kašli se zvětšuje, polohováním dítěte lze stridor zmírnit. Nejvýraznější příznaky jsou hned po narození, postupně se stav spontánně upravuje.

Diagnostika: anamnéza, laryngoskopie

Terapie: symptomatická (polohování pacienta, zvhlčování vzduchu, AD vit.) Stridor se upraví spontánně kolem 18 měsíce věku dítěte, zesílí vazivová struktura hrtanu.

Komplikace: zatahování jugula, mezižeberních svalů, při pláči cyanóza, nedochází k dušení ani k fonačním poruchám.

Diferenciální dg.: ostatní vrozené vady.