Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Vrozené vývojové vady hrtanu a průdušnice Diaphragma laryngis

Definice: je membrána v oblasti glottis, která vede k těžké dušnosti

Etiologie: zastavení vývoje hrtanu asi v 10. embryonálním týdnu

Patogeneze: mezi hlasivkami v přední 1/3 je napnutá vazivová membrána. Membrána může být i v supra ev. subglotickém prostoru. Její tloušťka je různá.

Příznaky: afonie, v závislosti na velikosti membrány, dechové potíže a stridor

Diagnostka: anamnéza, příznaky, laryngoskopie

Terapie: Doporučuje se provést trachoestomii, protože discize se hojí jizvami, které stenozují hrtan. Definitivní řešení se posouvá do vyššího věku.

Komplikace: respirační infekt, otok dýchacích cest, respirační selhání

Dif. diagnóza: jiné vrozené vývojové vady hrtanu