Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta Laryngitis oedematosa

Definice: je to zánět sliznice hrtanu se serózní infiltrací submukózního pojiva.

Etiologie: edém hrtanu může vzniknout při zánětu hrtanu, nebo při hnisavém zánětu v okolí hrtanu (paratonsilármí nebo parafaryngeální absces…). Neinfekční edém může vzniknout po úraze, poleptání, cizím tělese, u dětí často na alergickém podkladě nebo při gastroesofageálním refluxu (GER).

Patogeneze: Transsudát vyvolaný lympho- nebo venostázou infiltruje pojivové tkanivo hrtanu v místech kde je velmi řídké (epiglotis, aryepiglotické řasy, subglottis).

Příznaky: prudký nástup dyspnoe, inspirační stridor, až zadušení

Diagnostika: anamnéza, příznaky, laryngoskopie (bledý otok)

Terapie: hospitalizace, antibiotika, kortikoidy, antihistaminika, kalcium, intubace event. tracheotomie