Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Záněty hrtanu a průdušnice Laryngitis acuta Epiglottitis acuta

Definice: těžký zánět podslizničního tkaniva, lokalizovaný na hrtanovou příklopku

Etiologie: Haemophilus influensae skupiny B

Patogeneze: flegmóna vzniká při dětských infekčních nemocích event. při poranění sliznice hrtanu. U dětí se projeví serózním zánětem sliznice s difuzním edémem, je podstatně vzácnější, než laryngitis subglottica. Flegmóna se nejčastěji lokalizuje na hrtanovou příklopku (epiglottitis flegmonosa) a může abscedovat (abscessus epiglottitis).

Příznaky:

Konstantní:

 • dyspnoe, inspirační stridor
 • bolest hrtanu
 • zatahování pomocných dechových svalů (v oblasti jugula, epigastria a mezižebří)
 • cyanóza, bledost
 • horečka
 • dysfagie, odynofagie, slinění

Nekonstantní:

 • dysfonie
 • kašel

Diagnostika: anamnéza, příznaky, laryngoskopie (zduřelá zarudlá edematózní epiglottis)

Terapie:

 • První pomoc: poloha na břiše, koniotomie
 • Zajištění dýchacích cest: intubace, koniotomie event. tracheotomie
 • Medikamentózní terapie: ATB a antiedematozní terapie (kortikoidy), monitorace životních funkcí

Komplikace: Absces epiglottis. Při abscedující formě lze na linguální ploše epiglottis vidět žlutavou čepičku. V případě abscesu na epiglottis provádíme jeho incisi a dilataci. Může se vyskytnout i neohraničená forma se septickými projevy, zánět může proniknout i do mediastina, kromě sliznice může proniknout na chrupavku a vyvolat perichonditídu.