Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie hrtanu Svaly hrtanu

Jsou příčně pruhované, bohatě inervované a rozložené kolem hrtanu ve 3 skupinách:

Přední:

M. cricothyreoideus přitahuje cartilago thyreoidea k chrupavce prstencové. Uvolňuje conus elasticus a napíná ligamenta vocalia a je jejich zevním napínačem (tensor).

Zadní:

M. cricoarytaenoideus posterior (m. posticus) začíná na zadní ploše prstencové chrupavky, směřuje nahoru a mediálně a upíná se na processus muscularis chrupavky hlasivkové. Jeho kontrakce rozšiřuje hlasivkovou štěrbinu (abduktor)

M. arytaenoideus (transversus) působí jako adduktor vazů hlasových.

M. aryepigloticus sklání epiglottis nad hlasivkovou štěrbinu a tím ji uzavírá.

Boční:

M. cricoarytaenoideus lateralis je antagonistou stejnojmenného svalu dorzálního tj. M. cricoarytaenoideus posterior (adduktor).

M. thyreoarytaenoideus odstupuje od vnitřní plochy štítné chrupavky, leží laterálně od ligamentum vocale a upíná se na proc. vocalis a fovea oblonga hlasivkové chrupavky. Je antagonistou m. cricothyreoideus - uvolňuje napětí hlasových vazů.

M. vocalis leží mediálně od M. thyroarytaenoideus, zajišťuje jemnou regulaci napětí ligg. vocalia.

M. thyreoepigloticus táhne epiglottis směrem dopředu a otevírá tak aditus laryngis.