Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie hrtanu Cévní zásobení hrtanu

A. laryngea superior z a. thyreoidea superior.

A. laryngea inferior z a. thyreoidaa inferior.

Venózní zásobení je stejnojmenné, žíly odvádějí krev do v. thyroidea sup. a do plexus thyroideus.

Mízní cévy odvádí lymfu z vestibulus laryngis do hlubokých krčních uzlin, z kaudální části hrtanu včetně glottis přes pretracheální a paratracheální uzliny do hlubokých krčních uzlin.