Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie hrtanu

U novorozenců je hrtan malý, relativně široký a vysoko uložený. Průměrná délka hrtanu je u dospělých žen 5 cm, u mužů 7 cm. Rozdíl ve velikosti ženského a mužského hrtanu je příčinou rozlišnosti hlasu ženy a muže. V pubertě se u dívek prodlouží hlasivky v průměru o 3 mm a u chlapců o 5-10 mm. Prodloužením a zesílením hlasivek vznikají mutační poruchy hlasu. Definitivní velikost dosahuje hrtan kolem 23 let. Ke stárnutí hlasu (vápenatění hrtanových chrupavek a ztrátě elasticity vaziva) dochází obvykle po 60. roce, hlasový rozsah se zmenšuje, ubývá hlasitosti a hlasové výdrže, barva hlasu se zostřuje.

Hrtan je uložen na přední straně krku a jeho přední plocha je kryta kaudálními svaly jazylky (infrahyoidní svaly) a oběma listy infrahyoidní fascie. Na boční stěny se přikládají laloky štítné žlázy. Za hrtanem je pars laryngea hltanu - hypofarynx. Ventrokraniálně je uložena jazylka a jazyk. Kaudálně pak pokračuje hrtan plynule v tracheu. Stěna hrtanu se skládá z chrupavek pohyblivě spojených vazivem a klouby, na jejich přední, boční a zadní stěny se upínají svaly, které pohybují chrupavkami a tím ovládají napětí a vzájemnou vzdálenost hlasových vazů. Hrtan je vystlán víceřadým řasinkovým epitelem, jehož řasinky kmitají směrem nahoru do hltanu. Na vazech hlasových, na přední a zadní ploše epiglottis je epitel vrstevnatý dlaždicový. Ve sliznici jsou smíšené (seromucinózní) drobné žlázky. Lymfatická tkáň hrtanu je bohatá, hlavně na zadní ploše epiglottis a ve ventriculus laryngis. Podslizniční vazivo hrtanu je řídké, proto jeho zánětlivé prosáknutí může nebezpečně zúžit nitro hrtanu.