Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Fyziologie tracheobronchiálního stromu

Vzduch postupuje přes horní a následně dolní dýchací cesty. Plicní tepna se větví spolu s bronchiálním stromem tak že segmentová tepna probíhá se segmentovým bronchem a s ním se dále větví, takže nejmenší artérie probíhají spolu s bronchioli terminales. Arterioly doprovázejí bronchioli respiratorii, prekapilární úseky arteriol probíhají při ductus alveolares a kapiláry opřádají alveoly ve formě sítí. Kapiláry jsou obsaženy v interstíciu alveolárních sept a jsou těsně přiloženy k lamina basalis alveolárního epitelu. Stěnou proniká při dýchání podle parciálního tlaku kyslík z alveolárního vzduchu do kapilár a CO2 z kapilár do alveolu. Na vnitřní ploše se nacházejí i alveolární makrofágy – prašné buňky, které obsahují fagocytované prašné částice spolu s makrofágy v intersticiu představují obranu proti infekci. Sekreční pneumocyty produkují surfaktant, který snižuje povrchové napětí, brání kolapsu alveolů, atelektáze plic.