Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Hrtan a průdušnice Klinická anatomie a fyziologie hrtanu a průdušnice Klinická anatomie hrtanu Inervace hrtanu

Motorická: n. laryngicus inferior (n. recurrens) odstupuje z n. vagus. Vpravo odstupuje těsně pod a. subclavia dx., podbíhá ji a vystupuje vzhůru mezi průdušnicí a jícnem k hrtanu. Vlevo se n. recurrens odděluje níže, jeho klička podbíhá pod obloukem aorty a vystupuje podél průdušnice před jícnem k hrtanu. Pravý n.recurrens je tedy kratší než levý. M.cricothyreoideus je jedinou výjimkou, inervován je z n.laryngeus superior, také větve n. vagus.

Senzitivní: n. laryngeus superior (obsahuje i vlákna parasympatická)