Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Jícen Vyšetřovací metody jícnu

Zobrazovací vyšetření

RTG vyšetření

  • prostý snímek se používá především pro diagnostiku RTG kontrastních cizích těles
  • kontastní RTG vyšetření
    • vyšetření baryovou kaší zobrazí polykací akt.
    • jodové kontrastní látky užíváme při podezření na poranění jícnu s možnou perforací a před následnou oesophagoskopií
  • CT, MRI především při expanzivních procesech

Oesophagoskopie

Endoskopické vyšetření jícnu rigidní nebo flexibilní optikou.

  • rigidní - především při extrakci cizích těles
  • flexibilní - především z diagnostických důvodů

pH metrie

Pomocí zavedené sondy především při vyšetření gastroezofageálního refluxu.