Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Jícen Diferenciální diagnostika poruch polykání

Definice:

  • Dysfagie - obtížné polykání
  • Odynofagie - bolestivé polykání

Klasifikace:

  • choroby jícnu a hltanu
  • onemocnění orgánů mimo polykací cesty, které působí tlak zevně.
  • neurogenní onemocnění

Polykací potíže jsou zpravidla prvním příznakem organického poškození jícnu, kde nemocný nemůže polykat tuhou stravu. V pozdějších stadiích nemocný nepolkne kašovitou a naposledy ani tekutou stravu. Tyto příznaky jsou typické pro pokročilé nádory nebo také pro achalázii jícnu. Další skupinou onemocnění s bolestí při polykání nebo zástavou polykání jsou nemocní s cizím tělesem v polykacích cestách. Polykací potíže spojené s dávením nenatrávené potravy je příznakem divertiklu jícnu.

Dlouhotrvající polykací potíže zpravidla vedou k významnému úbytku tělesné hmotnosti, únavě a poruchám výživy s projevy karence složek potravy, vitamínů, minerálů. Porucha polykání s obstrukcí může být spojena s laryngeální dysfagií, kde dochází k zatékání tekuté potravy do dýchacích cest s následnými aspiračními bronchopneumóniemi.