Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Jícen Poznámky k embryologii jícnu

Jícen se vyvíjí z úseku předního střeva kaudálně od faryngu po oddělení laryngotracheální trubice z ventrální stěny předního střeva. Embryonální jícen je původně krátký a kaudálně přechází ve vřetenovitý základ žaludku. Ve 2. měsíci v souvislosti s vývojem srdce a plic roste rychle do délky a kaudálně do sebe vtahuje i entoderm primitivního žaludku (budoucí pars abdominalis oesophagi). V souvislosti s rotací žaludku rotuje jícen kolem své podélné osy kaudálně směrem doleva (asymetrický průběh n.vagus). Epitel vzniká z entodermu, proliferuje a může zcela vyplnit lumen jícnu. Později se dehiscencí buněk epitelu vytváří lumen hvězdicovitého tvaru. Vazivo a svalstvo jícnu vzniká z mezenchymu. Příčně pruhované svalstvo v horní třetině jícnu vzniká z mezenchymu žaberních oblouků, hladké svalstvo v dolních 2/3 jícnu vzniká z mezenchymu splanchnopleury.