Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Jícen Divertikly jícnu

Definice: Jsou to vakovitá vyklenutí sliznice mezi svalovinou, zpravidla v místech svalového oslabení stěny.

Klasifikace:

  • Podle lokalizace je rozdělujeme na faryngoezofagické (Zenkerovy), parabronchiální a epifrenické.
  • Podle způsobu vzniku je dělíme na pulsní, trakční, kongenitální a traumatické.

Zenkerův divertikl - faryngoezofagický

Patogeneze: Vzniká v oblasti nad horním svěračem na zadní stěně v místě, kde chybí podélná svalová vlákna (Laimerův trojúhelník). Na vzniku se podílí vysoký nitrohltanový polykací tlak při neuromuskulárních dyskinézách. Vychlipováním sliznice (pulse) se vytváří mezi zadní stěnou jícnu a páteří stále se zvětšující divertikl.

Příznaky: zduření vlevo na krku, pocit cizího tělesa, tlak, váznutí soust, u větších divertiklů se polykací potíže v průběhu jídla stupňují pro zvětšující se náplň divertiklu. Je obvykle zvýšená salivace, zápach z úst. Někdy regurgituje potrava z divertiklu i po několika dnech a může dojít zvláště v noci k aspiraci, bronchopneumoniím a abscesům plic. Nemocní si usnadňují polykání zapíjením soust nebo různými sklony hlavy a stlačováním krku. Palpací lze obsah vaku někdy i vytlačit nebo lze vyvolat Boyceovo znamení (opakovaným polknutím naprázdno se naplní divertikl vzduchem, který při tlaku uniká).

Diagnóza: esofagoskopie

Terapie: chirurgická, vak se vypreparuje ze zevního přístupu a resekuje

Parabronchiální trakční divertikly

Patogeneze: při specifické mediastinální lymfonoditidě a perilymfonoditidě dochází k ohraničené periezofagitidě a srůstům LU se stěnou jícnu. Retrakcí vazivových srůstů je pak stěna jícnu přitahována ke zjizvené nebo kalcifikované uzlině. Vznikají však i jako následek pozánětlivých nespecifických vazivových adhezí s tracheou, bronchem, pleurou nebo perikardem.

Příznaky: menší divertikly jsou zcela asymptomatické, tlak za sternem, dysfagie, odynofagie. Výraznější potíže bývají při vzniku zánětu v divertiklu.

Terapie: chirurgická

Epifrenické divertikly

Patogeneze: předpokládá se kongenitální původ nebo vrozená dispozice.

Příznaky: pocit tlaku, plnosti, někdy až bolestivostí za processus xiphoideus a v epigastriu, déle pálení žáhy a váznutí soust, přidruží-li se spasmy, potíže se záchvatovitě stupňují.

Terapie: chirurgická