Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby dutiny nosní a PND Wegenerova granulomatóza

Vaskulitida spojená s granulomatózou na autoimunitním podkladě.

Klasifikace:

  • l st - ulcerace v dutině nosní
  • 2 st - multifokální postižení se systémovými příznaky
  • 3 st – systémový výskyt s výraznými systémovými příznaky a multiorgánovým postižením

Příznaky: nosní obstrukce se serosanquinolentní sekrecí, krusty v dutině nosní, atrofická rhinita, subfebrilie, bolesti ve střední obličejové části. V pozdějším stadiu infiltráty v dutině nosní a plicích, ve 3 st febrilie, hemoptýza, insuficience ledvin.

Terapie: kombinace kortikosteroidů a cyklofosfamidu, clotrimoxazol, rekonstrukce zevního nosu (rhinoplastika).