Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby dutiny nosní a PND Nemoci nosní přepážky Synechie

Vznikají nejčastěji po úrazu, po operaci v dutině nosní, po poleptání sliznice,.... Při přední rhinoskopii jsou patrné vazivové či slizniční můstky mezi septem a laterální stěnou dutiny nosní.

Příznaky závisí na rozsahu a lokalizaci – způsobují stagnaci hlenu, ztížené dýchání nosem.

Terapie: chirurgická - rozrušení synechií s následným lokálním ošetřením (mastná tamponáda) do doby než přeepitelizuje sliznice.