Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Poznámky k embryologii nosu

Ve 3. týdnu vznikají na čelním výběžku nosní plakody (čichové pole), které se prohlubují a tvoří čichové jamky a čichové váčky.

  • Čelní výběžek je rozdělen 3 zářezy na 2 mediální a 2 laterální výběžky. Mediální výběžky se prohlubují a stáčejí kaudálně, takže oddělují čichovou jamku od primitivní dutiny ústní – membrana bucconasalis.
  • Kraniální výběžky (horní čelist) srostou s laterálními výběžky nosními (čára srůstu je základem sulcus nasolacrimalis) a s mediálními výběžky (vzniká vchod do čichové jamky a tím ohraničený primitivní otvor nosní).
  • Následuje srůst obou mediálních nosních výběžků, které se stávají základem philtra. Laterální výběžky tvoří postranní části nosu a mediální části tváře.
  • Dorzum nasi vzniká z nepárové area triangularis uložené nad mediálními nosními výběžky. Takto vytvořená plochá střední část obličeje se dalším růstem zvedá a zároveň srůstají výběžky 1. žaberního oblouku pro horní a dolní čelist, tím dochází k posuvu očí směrem mediálním.
  • Bukonasální membrána se ve 4. týdnu natrhává, čímž vznikají primitivní choany, předtím však každá čichová jamka vydává směrem mediálním výběžek ve formě žlábku (sulcus vomeronasalis jacobsoni), který se později uzavírá v kanál vnořený do nosního septa.