Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby dutiny nosní a PND Rhinosinusitis Nosní polypy a cysty

Vznikají na podkladě chronického zánětu či alergie.

Polypy jsou slizniční duplikatury - stopkaté útvary tvořené edematózním pojivem a kryté hladkou šedavě zbarvenou slizniční výstelkou. Nutno vyloučit meningokélu, tumor či chronické cizí těleso.

  • Antrochoanální polyp vyrůstá z maxilární dutiny. Díky mukociliárnímu transportu roste do choany.
  • Mnohočetné polypy vyrůstají z ethmoidálních sklípků.

Tenkostěnné cysty bývají v maxilární dutině, jsou vyplněny serózním nebo hlenovým obsahem. Dochází k uzávěru vývodu hlenové žlázky. Tlak velkých cyst na stěnu dutiny způsobuje bolesti hlavy, ale nepůsobí žádné nosní příznaky. Diagnostika pomocí RTG v poloaxiální projekci.

Terapie: chirurgická (sinoskopie, polypectomie, FESS), kortikoidy.