Dětská anesteziologie a resuscitace | Dětská chirurgie | Dětské infekční lékařství | Dětská radiologie | Dětská neurologie | Dětské oční lékařství | Dětská onkologie | Dětská otolaryngologie | Pediatrie | Genetika

Nos Choroby dutiny nosní a PND Epistaxe

Vzniká jak z místních tak celkových příčin. Často u nemocných s hypertenzí, hematologickým onemocněním, při tumorech dutiny nosní, vedlejších dutin a epipharyngu, venektazie septa. Epistaxe rovněž provází poranění nosu, či poranění sliznice nosní (cizí tělesa, opakované odsávání). Nejčastější je krvácení z l. Kiesellbachi - venózní pleteně v přední části nosního septa. Woodrufova pleteň je uložena na zadním konci dolní skořepy.

Diagnostika: Rhinoskopie, endoskopie nosu, hematologické vyšetření, interní vyšetření.

Terapie dle rozsahu a lokalizace krvácení.

  • první pomoc - předklonit hlavu, vše vysmrkat, stlačit alae nasi k septu, chladný obklad, anemizace.
  • při opakovaném krvácení chemokaustika (dusičnan stříbrný, kyselina chromová), elektrokaustika, hemostyptika.
  • při silnějším krvácení:
    • přední tamponáda - vstřebatelným materiálem (Gelaspon, Spongostan), nebo mastná tamponáda. Pokud je přední tamponáda ponechána déle než 48 hodin je nutno podat ATB jako prevenci infekce.
    • zadní tamponáda - zavedení tamponu do nosohltanu při krvácení lokalizovaném dorzálně v dutině nosní nebo v nosohltanu. Provádí se pomocí tenkého katetru zavedeného nosem. Katetr se ústy vytáhne a připevní se k němu tampon na niti. Tahem za nosní konec katetru se tampon fixuje v nosohltanu, nitě vyvedené nosem se fixují k obličeji. Obvykle následuje přední tamponáda. Je nutno podat ATB.